Orde van dienst zondag 21 november 2021

Protestantse Gemeente Lemele

Zondag 21 november 2021

Welkom in de Ichthuskerk

op deze Eeuwigheidszondag of Gedachteniszondag

In deze dienst noemen we de namen van de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

Het thema is ‘Aan U is de toekomst’

naar Openbaring 21 vers 5 waar

‘Hij die op de troon zit’ zegt: ‘Alles maak Ik nieuw!’

Een gezegende dienst en samenkomst op de begraafplaats!

Medewerkers aan deze dienst:

Organist                                  Gerrit Dogger

Beamist                                   Henk Lammers

Foto ‘s                                     Iris Kleinlugtebeld

Kindermoment                        Elly Wouda

Liturgische schikking              Tiny Jansen    

Lector                                     Henk Pouw

Lichtjes begraafplaats              Henk Zwinselman

Geluid begraafplaats               Gerrit Jan Hekman

Kerkrentmeester                     Harjan van de Linde

Koster                                    Gerrit Tempert

Koster                                     Henk van der Veen

Ouderling                                Gerrit Jan Hallink

Pastoraal medewerker             Gerrie Companje

Voorganger                             Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Om te beginnen

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 90a: 1 en 3 ‘O God, die droeg ons voorgeslacht’  

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed, genadeverkondiging en leefregel

Zingen: lied 886 vers 1 ‘Abba, Vader’

Dienst van het Woord

Gebed

Schriftlezingen:  Marcus 1:14 en 15 en Openbaring 21:1-7

Kindermoment, gevolgd door een lied voor de kinderen

Overdenking: ‘Aan U is de toekomst’

Zingen: lied 513 vers 1 en 4

Gedachtenis van de overledenen

Inleidende woorden

Gedicht ‘De mensen van voorbij’

Het noemen van de namen van de overledenen

en het aansteken van de kaarsen

Zingen: lied 753: 1, 2 en 6 ‘Er is een land van louter licht’

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Aandacht voor de gaven

Mededelingen

Zegen waarna wij lied 416 vers 1, 3 en 4 zingen

‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Licht op de begraafplaats

Achter het licht aan gaan we naar de begraafplaats.

Op de begraafplaats plaatsen we lichtjes bij de graven en urnen. Als het weer het toelaat is er koffie