Orde van dienst zondag 28 mei 2023 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 28 mei 2023 om 09.30 uur.

Kerkelijk jaar:  Pinksteren, het feest van de Geest

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-14a

In deze dienst wordt Michiel Huisman bevestigd als ouderling – kerkrentmeester

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Michiel Huisman

Diaken: Ina Kleinjan

Koster: Jan Bennink

Organist: Henk Dubbink

Beamist: Erik Bakhuis

Lectrice: Greet Scholten

Schriftlezing in Oekraïens: door Ihor, Natali of Tetyana

Team van bijstand: Erik Immink en Henk Lammers

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Om te beginnen

Orgelspel, welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 68 vers 7  – God zij geprezen met ontzag

Belofte en groet, gebed, woord van vergeving en leefregel

Zingen: Lied 675 vers 1 – Geest van hierboven

Dienst van het Woord

Aandacht voor Pinkstergroet en liturgische schikking

Zingen: Lied 680 vers 1 en 4 –  Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods 

Gebed

Kindermoment met kinderlied

Schriftlezing: Handelingen 2 vers 1 t/m 14a

Zingen: Lied 672 vers 1 en 6 – Kom laat ons deze dag

Uitleg en prediking

Zingen: lied 289  – Heer, het licht van uw liefde schittert

Bevestiging van Michiel Huisman als ouderling – kerkrentmeester

Zingen: Lied 363 – Dat ’s Heren zegen op u daal’

Zingen:Lied 971 vers 2 – God wil aan ons telkens weer tonen

Dienst van gebeden en gaven

We luisteren naar het gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV 2021)

Inzameling van de gaven

Heenzending en zegen

Zingen: Lied 687– Wij leven van de wind

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen ( = lied 431c)

Orgelspel

Welkom bij het koffiedrinken in De Schakel