Orde van dienst zondag 28 februari 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 28 februari 2021 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 2e zondag van de Veertigdagentijd

“Denk aan uw barmhartigheid, HEER,

aan uw liefde door de eeuwen heen’

(Psalm 25 vers 15)

Medewerkers aan de dienst:

Kerkrentmeester en ambtsdrager van dienst: Arjan Stirtjan

Organist: Henk Dubbink

Beamist: Henk Lammers

Koster: Jan Dijk

Kindermoment: Margret Hallink

Keuze van de kerkganger: Lisa Neef en Jenneke van Doesburg

Lectrice: Tiny Jansen

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 25 vers 2 en 3

Votum en groet

Gebed om ontferming

Lied 538 vers 1 en 4 ‘Een mens te zijn op aarde’

Over deze dienst

Kindermoment en kinderlied

Gebed

Schriftlezing: Filippenzen 2:1-11 Nieuwe Bijbelvertaling

Orgelspel: de melodie van lied 338a

Schriftlezing: Marcus 9:2-13  Nieuwe Bijbelvertaling

Orgelspel: de melodie van lied 339a

Overdenking

Meditatief orgelspel

Keuze van de kerkganger:

1. Interview

2. luisteren naar de keuze van de kerkganger

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Sheet met bestemming van de collectes

Slotlied: Wie op uw woord vertrouwt, o God

Uit ‘Het liefste lied van overzee I’. Tekst: Sytse de Vries.

Zegen en gesproken Amen

Orgelspel