Orde van dienst zondag 27 december 2020 om 10.00 uur.

             Protestantse Gemeente Lemele

                                              Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

                                           op zondag27 december 2020 om 10.00 uur

                                                                zondag na kerst.

                                              Predikant Proponent Mw. E.M. Hadnagy

                                                Ambtsdrager van dienst Ineke Linthorst

                                                           Lectrice Bertha Manenschijn

                                                          Kerkrentmeester Erik Horsman

                                                                 Koster Jan van Dijk

                                                              Organist Lidy Volkerink

                                                                Beamist Erik Bakhuis

                                                            Kindermoment Elly Wouda

                                        Keuze van de kerkganger: Jenneke van Doesburg en Lisah Neef

                                                                       Orde van dienst

                                                                          ORGELSPEL

                                 BINNENKOMST VOORGANGER, AMBTSDRAGER EN LECTOR/LECTRICE

                  voorganger en lector/lectrice gaan op de voorste rij zitten

                                                                   WELKOMSTWOORD

De dienstdoende ambtsdrager spreekt het welkomstwoord uit (ook voor de mensen thuis)    en doet de mededelingen

                 AANVANGS- of INTOCHTSLIED (luisteren via de beamer): Joy to the World

                                                         (STIL GEBED) VOTUM EN GROET

         Lied: Komt alleen tezamen

                 GEBED VAN VEROOTMOEDIGING, GEVOLGD DOOR GENADEVERKONDIGING

Cantique de Noël

                              KORTE INLEIDING OP WAT VERDER VOLGT IN DE DIENST

                                                                  KINDERMOMENT

                                              GEBED BIJ DE OPENING VAN DE HEILIGE

                                               Lied 506: Wij tereken in een lange stoet

                                        SCHRIFT SCHRIFTLEZING: Matteüs 2, 1-12 (NBV)

KORT ORGELSPEL

VERKONDIGING

    ORGELSPEL

       DE KEUZE VAN DE KERKGANGER GEBEDEN

                                       Dankgebed / voorbeden/ stil gebed / Onze Vader1

                                                               COLLECTEMOMENT

                                         SLOTLIED: Lied 484: Go, tell it on the mountain

                                               WEGZENDING en ZEGEN ORGELSPEL