Orde van dienst zondag 25 juli 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 25 juli 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 6e zondag van de zomer

Schriftlezingen OT  Genesis 32:  23 – 33

                            NT  Lucas 15:  11 – 32

Medewerkers in deze dienst

Voorganger R. van Lente uit Ede

Ambtsdrager van dienst Ineke Linthorst

Kerkrentmeester Harjan van de Linde

Lectrice Ria Schuurman

Kindermoment Elly Wouda

Koster Gerrit Tempert

Organist Henk Dubbink

Beamist Arno Zandman

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied Ps 71:  1

Stilte, votum en groet

Gebed van ontferming

Glorialied  869:  1

Inleiding

Kindermoment Gebed bij Schriftlezingen

Schriftlezingen

OT  Genesis 32:  23 – 33

NT  Lucas 15:  11 – 32

Verkondiging

Orgelspel

Gebeden

Collectemoment

Slotlied 825: 1, 5

Wegzending en zegen

Orgelspel