Orde van dienst zondag 25 december 2022 1e Kerstdag om 10.00 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

Zondag 25 december 2022, 1e kerstdag

Schriftlezingen: Matteüs 1:18-25, Lucas 2:15-20 en Handelingen 1:12-14

Thema: ‘Wie wat bewaart, die heeft wat’, naar Lucas 2 vers 19:

‘Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.’

Medewerkers aan deze dienst

Organist: Henk Dubbink

Beamist: Gerrit Grefelman

Kindermoment: Jenneke van Doesburg

Liturgische schikking: Ineke Linthorst en Ria Schuurman

Lector: Michiel Huisman

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

 Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Diaken: Michiel Huisman

Koster: Erik Kleinlugtenbeld

Team van bijstand: Dick Roddenhof en Erik Kleinlugtenbeld

Voorganger: Leon Eigenhuis

(Verkorte) orde van dienst

Om te beginnen

Welkom en mededelingen

Zingen: lied 477: 1 en 2           Komt allen tezamen

Bemoediging, groet, gebed, woord van vergeving en leefregel

Zingen: lied 487: 1 en 3           Eer zij God in onze dagen

Dienst van het Woord

Gebed

We luisteren naar een Oekraïens kerstlied, link:

Liturgische bloemschikking

Het aansteken van de kaarsen

Lied: 505 vers 1 en 3   Een ster ging op uit Israël

Kindermoment

Kinderlied

Schriftlezingen: Matteüs 1:18-25, Lucas 2:15-20 en Handelingen 1:12-14

voorgelezen in de vertaling van de NBV21 en in het Oekraïens

Zingen: lied 433: 1, 4 en 5 Kom tot ons, de wereld wacht

Uitleg en prediking

Lied 503 vers 1, 2 en 4             Wij staan aan een kribbe

in het Nederlands en Oekraïens

We luisteren naar een Oekraïens kerstlied: 

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: lied 481 vers 1 en 3 Hoor, de engelen zingen de eer

Zegen en het driemaal gezongen Amen = lied 431c