Orde van dienst zondag 29 augustus 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 29 augustus 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 11e zondag van de zomer

Liturgische kleur groen

Schriftlezingen:    Zacharia 8:3-8,20-23

                                 Marcus 8:22-26

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger Da. J. Willems-Hammink uit Almelo

Ambtsdrager van dienst Erik Horsman

Kerkrentmeester Erik Horsman

Lectrice Ria Schuurman

Koster Gerrit Dankelman

Organist Henk Dubbink

Beamist Arno Zandman

Kindermoment Elly Wouda

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen lied 280:1

Belofte, groet en gebed

Verootmoediging en genadeverkondiging

Zingen lied 103c:1

Korte inleiding

Kindermoment

Schriftlezing: Zacharia 8:3-8,20-23

                         Marcus 8:22-26

Orgelspel

Verkondiging

Orgelspel

Dankgebed / voorbeden/ stil gebed / Onze Vader

Collectemoment

Slotlied 425

Zegen

Orgelspel