Orde van dienst zondag 25 april 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 25 april 2021 om 9.30 uur.

4e zondag van Pasen

Kleur wit.

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger ds. T.W.D. Prins-van den Bosch uit Daarle

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Organist: Henk Dubbink

Beamist: Arnold Schottert

Lectrice Henk Pouw

Koster: Gerrit Tempert

Kerkrentmeester Arjan Stirtjan

Kindermoment: Kindernevendienst

Keuze van de kerkganger: Lisa Neef en Jenneke van Doesburg

Orde van dienst

Thema:                DURFALs Daniël te zijn

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Lied: Psalm 23c

Stil gebed, Votum en Groet

Gebed om vergeving

Lied 637

Leefregel

Kindermoment

Gebed bij de opening van de heilige schrift

Schriftlezing: Daniël 6:1-12 en 19-25 en Mattheüs 27:62 doorlezen t/m 28:4

Orgelspel

 Preek: Durf als Daniel te zijn

Orgelspel

Lied: keuze van de kerkganger

Gebeden  (met Onze Vader uit NBV)

Collectemoment

Lied 315:1 en 2

Zegen

Orgelspel