Orde van dienst zondag 24 juli 2022 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in onze kerk.

zondag 24 juli 2022

Kerkelijk jaar: 6e zondag van de zomer

1e Schriftlezing – Gen. 18 : 20 t/m 33  NBV                                                                2e Schriftlezing – Lucas 11 : 1 t/m 13  NBV

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: Ds.T.Dankers uit Dalfsen

Ambtsdrager van dienst: Arjan Stirtjan

Kerkrentmeester: Arjan Stirtjan

Diaken: Ina Grondman

Koster: Hendrik Grondman

Team van Bijstand: Bert Stoeten en Louw Manenschijn

Beamist: Arnold Zandman

Kindernevendienst: Jenneke van Doesburg

Lectrice: Bertha Manenschijn

Organist: Henk Dubbink

Orde van dienst Orgelspel                                                                                                                          Welkom en mededelingen

Bemoediging en groet

Verootmoediging Genadeverkondiging

Leefregel

Zingen: Lied 215 : 2, 6 en 7                                     Gebed bij de opening van de Schriften                                                             Kindermoment    

1e Schriftlezing: Gen. 18 : 20 t/m 33 Zingen: Psalm 142 : 1 en 4   

2e Schriftlezing: Lucas 11 : 1 t/m 13 Zingen: Lied 364 : 1, 4 en 6 Verkondiging                                                                                                        Orgelspel    Zingen: Lied 869 : 4, 6 en 7

Oekraïens Onze Vader Gebeden

Collectemoment

Slotlied: Lied 704

Zegen                                                                                                                               Orgelspel