Orde van dienst zondag 24 januari 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 24 januari 2021 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 3e zondag na Epifanie

Schriftlezing: Lucas 3:1-22

Kerntekst is Lucas 3 vers 16 waar Johannes zegt:

Er komt iemand die meer vermag dan ik.

Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur.

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Arno Zandman

Kerkrentmeester: Erik Horsman

Koster: Wim Grondman

Kindermoment: Elly Wouda

Lectrice: Tiny Jansen

Keuze van de kerkganger: Jenneke van Doesburg en Lisah Neef

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 66: 1 en 2

Belofte en groet

Gebed om ontferming

Loflied: lied 704 vers 1 en 3 ‘Dank, dank nu allen God’

Kindermoment: filmpje en kinderlied

Gebed

Schriftlezing: Lucas 3:1-22

Orgelspel, melodie lied 339a ‘U komt de lof toe’

Uitleg en prediking

Orgelspel

De keuze van de kerkganger: interview en lied

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Sheet met bestemming van de collectes

Lied 675 ‘Geest van hierboven

Zegen

Orgelspel