Orde van dienst zondag 24 april 2022

Welkom in de Ichthus kerk

Protestantse Gemeente Lemele en Archem

Zondag 24 april 2022

Kerkelijk jaar: 2e zondag van Pasen

Beloken Pasen

Het is vandaag Orthodox Pasen in Oekraïne.

Schriftlezingen:  Lucas 24: 13-27   en  Lucas 24: 28-35

Medewerkers aan deze dienst:

Voorganger ds. E.R. Jonker uit Zwolle
Ambtsdrager van dienst, Diaken en Lector Michiel Huisman
Kerkrentmeester Arjan Stirtjan
Koster Gerrit Dankelman
Organist Gerrit Dogger
Beamist Henk Lammers
Kindermoment Margret Hallink

Orde van dienst:

Orgelspel

Welkom (op scherm in Oekraïens)

Openingswoorden:

We zingen: Psalm 118:1

Stil gebed, Bemoediging en groet (in Oekraïens op scherm)

We zingen: 650:1,2  

Inleiding en gebed

Moment met de kinderen

Lied met de kinderen

In deze dagen geloven

We zingen: 221:

In deze Paastijd 

Stilte

We zingen: 221:2. 

Gebed

Wij zingen: 221: 3  

Lezing van deze zondag: Lucas 24: 13-27

Wij zingen: Psalm 139:1 

Woord bij de lezing

Stilte

Wij zingen: Psalm 139:2

Woord bij de lezing

Lezing: Lucas 24:28-35

Stilte

Wij zingen Psalm 139:3,4   

Gebeden en gaven

Onze Vader in de taal van de Oekraïne Versie Kerk in Aktie PKN)

Voorbeden

Stil gebed

Onze Vader in het Nederlands

Aandacht voor de gaven

Wij zingen: 624,1,2,3

Zegen: (op scherm in Oekraïens)