Orde van dienst zondag 23 mei 2021 Pinksteren.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 23 mei 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: Pinksteren

Schriftlezingen:

Psalm 104:10-24 en Handelingen 2:1-11

Afscheid en voortzetting werkzaamheden

van een aantal ambtsdragers en leden van het Team Van Bijstand

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst en kerkrentmeester: Arjan Stirtjan

Organist: Henk Dubbink

Beamist: Arnold Schottert

Koster: Jan Dijk

Lectrice: Tiny Jansen

Kindermoment:

Maud Kleinlugtebeld, Monique Stirtjan – Meekes,

Hetty Pouw en Merel Schuurman

Liturgische Schikking: Ineke Linthorst en Elly Wouda

Keuze van de kerkganger: Jenneke van Doesburg en Lisah Neef

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Psalm 68 vers 7 ‘God zij geprezen met ontzag’

Belofte, groet en gebed

Liturgische schikking

Lied 680 ‘Kom, Heil-ge Geest, Gij vogel Gods’

Kindermoment

Schriflezingen: Psalm 104:10-24 en lied 338b ‘Halleluja’

Handelingen 2:1-11 en lied 339a ‘U komt de lof toe’

Uitleg en prediking

Orgelspel

Afscheid en voortzetting werkzaamheden

Zegenlied: lied 415 ‘Zegen ons Algoede’

Keuze van de kerkganger

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV2021)

Aandacht voor hoe u uw gaven kunt geven

Slotlied: lied 675 Geest van hierboven, met Stef Bos

Zegen

Orgelspel