Orde van dienst zondag 22 oktober 2023 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 22 oktober 2023 om 09.30 uur.

Kerkelijk jaar: 5e zondag van de herfst

Schriftlezing: Jesaja 45: 1 – 7 en Matt 22: 15 – 22

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: Ds. W.M. Schut uit Elburg 

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Erik Horsman

Diaken: Ina Grondman

Koster: Gerrit Tempert

Organist: Henk Dubbink

Beamist: Arnold Schottert

Kindermoment: Elly Wouda

Lector: Henry Krijt

Schriftlezing in Oekraïens: door Igor, Natali of Tetyana

Team van bijstand: Erik Immink en Hendrik Grondman

Orde van dienst

Orgelspel, welkom en mededelingen

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst

Zingen: Ps.  85: 1, 2

Bemoediging

Groet

Verootmoediging

Laten we bidden:

Genadeverkondiging

Leefregel: Marcus 12:28c-31

Wat is van alle geboden: het belangrijkste gebod?

Zingen: Lied  nlb 791: 1,2,3,6

Gebed aan het begin van de dienst van het Woord

Kindermoment

Schriftlezing Jesaja 45: 1 – 7

Lied  nlb 513: 1,2,3,4

Schriftlezing Matt 22: 15 – 22

Lied nlb 320: 1, 2, 3, 4

Uitleg en prediking

Zingen: Lied nlb 704 Dank, dank nu allen God, 1, 2, 3

Filmpje met een gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de NBV21)

Inzameling van de gaven

Slotlied, staande: nlb 154 b:  1,2,3,

Zegen

Orgelspel