Orde van dienst zondag 22 mei 2022

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom:

Welkom in onze kerk.

zondag 22 mei 2022

Kerkelijk jaar: 6e zondag van Pasen

Kleur: wit

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger ds. A. Terlouw uit Donrijp

Ambtsdrager van dienst: Michiel Huisman

Kerkrentmeester: Harjan vd Linde

Diaken: Joke Huisman

Koster: Jan Dijk

Team van Bijstand: Henk Lammers en Hendrik Grondman

Beamist: Henk Lammers

Kindermoment: Jenneke van Doesburg

Lectrice: Greet Scholten

Organist Henk Dubbink

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst

Zingen: Psalm 84 : 1 en 2

Bemoediging

Groet

Verootmoediging

Genadeverkondiging

Leefregel:

Zingen: Lied 119a : 1 en 4

Gebed aan het begin van de dienst van het Woord

Kindermoment met kinderlied

Schriftlezing: Johannes 14 : 1 – 21

Zingen: Psalm 84 : 3 en 4

Uitleg en prediking

Orgelspel

Zingen: Lied 653 : 1, 6 en 7

Filmpje met een gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden,

Stil gebed en het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied, staande: lied 655

Zegen, gevolgd door het gesproken Amen.

Orgelspel