Orde van dienst zondag 21 mei 2023 om 9.30 uur

Protestantse kerk Archem, Dalmsholte en Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 21 mei 2023 om 9.30 uur.

Kerkelijk jaar: 7e zondag van Pasen

Liturgisch kleur wit

1e Schriftlezing Psalm 100 uit de NBV

2e Schriftlezing Johannes 17:1-13 uit de NBV 2021.

Medewerkers aan deze dienst:

Voorganger Dhr. Jannes Smit uit Dedemsvaart

Ambtsdrager van dienst Erik Horsman

Kerkrentmeester Erik Horman

Diaken Jan Hendriks

Team van Bijstand Wim Grondman en Hendrik Grondman

Kindermoment Elly Wouda

Lectrice Margret Hallink

Koster Henk Grondman

Organist Lydia Volkerink

Beamist Gerrit Grefelman

Orde van dienst

Om te beginnen

Woord  van welkom en mededelingen

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst

Zingen: Psalm 100: 1 t/m 4

Stil gebed.

Bemoediging en groet

Verootmoediging

Genadeverkondiging:

De leefregels lezen we Marcus 12:28c-31

Zingen – 834:1,2,3

Gebed

Kindermoment en kinderlied

1e Schriftlezing – Psaln 100 uit de NBV

Zingen: Lied 526:1,2 en 4
2e Schriftlezing – Johannes 17:1-13 uit de NBV 2021.

Zingen – Lied 221:1,2,3

Overdenking: “Op weg naar Pinksteren”

Zingen – Lied 666;1 en 2

Gebeden–Stil gebed, voorafgegaan door het Onze Vader in het Oekraïens.

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 675:1 en 2                                                                                        Zegen