Orde van dienst zondag 21 maart 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 21 maart 2021 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar:  Vijfde zondag van de Veertig Dagen,

zondag Judica/Doe mij recht (naar Psalm 43 :1):

Schriftlezing: Johannes 6:1-15

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Michiel Huisman

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Erik Bakhuis

Koster: Gerrit Tempert

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Kindermoment: Margret Hallink

Keuze van de kerkganger: Lisa Neef en Jenneke van Doesburg

Lectrice: Berthe Manenschijn

Voorganger: Ds. A Terlouw uit Dronrijp

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied:  Lied 612  

GROET

Bemoediging en drempelgebed

Lezen Psalm 43 Lied 547 : 1, 2, 4 en 6

Korte inleiding

Kindermoment

Gebed

Schriftlezing:  Johannes 12 : 20 – 33

Kort orgelspel

Verkondigin

Orgelspel

Keuze van de kerkganger:

1. Interview

2. luisteren naar de keuze van de kerkganger

Gebeden

Collectemoment

Slotlied: Lied 650 :  1,2,5,6 en 7

Zegen en gesproken Amen

Orgelspel