Orde van Dienst zondag 20 december 2020 om 10.00 uur.

Protestantse Gemeente Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 20 december 2020 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 4e zondag van de Advent

                           Ambtsdrager van dienst: Michiel Huisman

                                      Organist: Gerrit Dogger

                                    Beamist: Albert Schottert

                                 Kerkrentmeester: Erik Horsman

                                   Koster: Hendrik Grondman

                          Kindermoment: Kindernevendienstcommissie

                                     Lector: Ria Schuurman

                Keuze van de kerkganger: Jenneke van Doesburg en Lisah Neef

                           Voorganger: ds. B.Gijsbertsen Kampen

                           Thema: Een hart dat wacht in ootmoed

                                           Orde van Dienst

  Orgelspel

                                               Binnenkomst

                                                  Welkom

                   Aanvangslied Psalm 116: 1, 6 en 8 (uit de Nicolaïkerk in Utrecht)

                                                 Stil gebed

                                          Bemoediging en Groet

                            Verootmoediging en genadeverkondiging

                                                  Inleiding

                                              Kindermoment

                                                    Gebed

                                      Schriftlezing Lucas 1:26-38

                                                  Orgelspel

                                                  Prediking

                   Orgelspel (graag NLB 439 – Een hart dat wacht in ootmoed…)

                                      De keuze van de kerkganger

                                         Dankgebed en voorbeden

                                              Collectemoment

Slotlied NLB 442 – Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (opname Hooglandse kerk Leiden) https://www.youtube.com/watch?v=bbh8x-A09yg

                                                    Zegen

                                                  Orgelspel