Orde van dienst zondag 2 mei 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 2 mei 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 5e zondag van Pasen – Liturgische kleur: wit

Schriftlezingen:

Psalm 82 en Johannes 15, vers 1 t/m 8

Leidend bijbelvers: Johannes 15 vers 4a:

Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie.

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Arno Zandman

Koster: Gerrit Dankelman

Lectrice: Margret Hallink

Kindermoment: Jenneke van Doesburg

Keuze van de kerkganger: Jenneke van Doesburg en Lisah Neef

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Psalm 98 vers 1

Belofte en groet

Gebed om ontferming

Lofprijzing: lied 704 ‘Dank, dank nu allen God’

Kindermoment en kinderlied

Psalm 82 en lied 338b Halleluja

Johannes 15 vers 1 t/m 8 en lied 339a U komt de lof toe

Uitleg en prediking

Orgelspel, naar de melodie van

Laat me in U blijven, groeien, bloeien,

o Heiland die de wijnstok zijt!

Keuze van de kerkganger

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV21)

Aandacht voor hoe u uw gaven kunt geven

Slotlied: Zing volop Gods lof

Zegen