Orde van dienst zondag 2 januari 2022

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 2 januari 2022 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: Epifanie

(= verschijning, van de Heer; op deze zondag aan de wijzen)

Liturgische kleur: wit

Schriftlezingen: Jesaja 60:1-6 en Matteüs 2:1-12

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Diaken: Ina Grondman

Koster: Erik Kleinlugtebeld

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Arnold Schottert

Lector: Michiel Huisman

Kindermoment: Jenneke van Doesburg

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 72: 1 en 6        Geef, Heer, de koning uwe rechten

Stil gebed, bemoediging en groet

Verootmoediging en woord van vergeving

Zingen: lied 834: 1, 2 en 3      Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!

Kindermoment

Lied: Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer

Gebed

Schriftlezingen: Jesaja 60:1-6 en Matteüs 2:1-12

Zingen: lied 526:1       Juich voor de koning van de Joden

Uitleg en prediking

Zingen: lied 518: 1 en 2          ‘Hoe helder staat de morgenster’

Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader

(Onze Vader

Aandacht voor de gaven

Lied (Psalm) 103c: 1, 3 en 5   ‘Loof de koning, heel mijn wezen’

Zegen en het gezongen Amen

Orgelspel