Orde van dienst zondag 19 maart 2023 om 10.00 uur.

Protestantse kerk Archem, Dalmsholte en Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 19 maart 2023 om 10.00 uur.

Kerkelijk jaar 4e zondag van de 40- dagentijd, Laetare

Liturgisch kleur paars.

Schriftlezing O.T.: Psalm 140, 1-9 [NBV 21]

Schriftlezing N.T.: Lucas 23, 1-12 [NBV21]

Medewerkers aan deze dienst:

Voorganger ds. Tijs Nieuwenhuis uit Den Ham

Ambtsdrager van dienst en Kerkrentemeester Michiel Huisman

Diaken Jannie Marsman

Team van Bijstand Gerard Kleinjan en Erik Kleinlugtenbeld

Kindermoment Jenneke van Doesburg

Lectrice Greet Scholten

Koster Erik Kleinlugtenbeld

Organist Gerrit Dogger

Beamist Arno Zandman

Orde van dienst

Om te beginnen

Woord  van welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 66: 1,2,7

Bemoediging en Groet

[Eventueel bericht van overlijden]

Zingen: Lied 25A

Verootmoediging – Genadeverkondiging – Leefregel

Zingen:Lied 536

Gebed om verlichting door de Geest

Kindermoment

Zingen: Psalm 140: 1,4,8

Schriftlezing O.T.: Psalm 140, 1-9 [NBV 21]

Zingen: Lied 547

Schriftlezing N.T.: Lucas 23, 1-12 [NBV21]

Zingen: Lied 562

Verkondiging

Zingen: Lied 1008

Filmpje met gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Dienst der gebeden

Collecten

Slotlied:  Lied 538

Zegen

Orgelspel