Orde van dienst zondag 18 juli 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 18 juli 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 5e zondag van de zomer

Schriftlezing: Zacharia 8:1-16 en Efeze 3:14-21 (NBV

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: ds. T.W.D. Prins-van den Bosch uit Daarle

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Kerkrentmeester: Arjan Stirtjan

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Erik Bakhuis

Koster: Hendrik Grondman

Lectrice: Bertha Manenschijn

Kindermoment: Elly Wouda

Orde van dienst

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Psalm 122:1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij

Stil gebed, Votum en groet

Bericht van overlijden

Gebed

Genadeverkondiging

We zingen lied ELB 382a:1 en 2 Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Leefregel

Gebed om de heilige Geest

Kindermoment

Schriftlezing: Zacharia 8:1-16 en Efeze 3:14-21 (NBV) door de lector

Orgelspel

Preek: Meer dan wij kunnen vragen of denken

We zingen psalm 92: 8

Gebed

Collecte

Lied 871: 1,2,3 en 4

Zegen

Orgelspel