Orde van dienst zondag 18 december 2022 om 10.00 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 18 december 2022 om 10.00 uur

4e zondag van Advent

Medewerkers aan deze dienst

Voorganger ds. Tijs Nieuwenhuis uit Den Ham

Ambtsdrager van dienst Ineke Linthorst

Diaken Ina grondman

Kerkrentmeester Harjan van der Linde

Team van Bijstand Hendrik Grondman en Bert Stoeten

Lectrice Margret Hallink  (en in Oekraïens)

Kindermoment Jenneke van Doesburg

Liturgische bloemschikking Ria Schuurman en Ineke Linthorst

Koster Hendrik Grondman

Organist Gerrit Dogger

Beamist Erik Bakhuis

Orde van dienst

Om te beginnen

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 85: 3 en 4

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 442

Verootmoediging – Genadeverkondiging – Leefregel

Zingen:Lied 158A

Gebed om verlichting door de Geest

Liturgische bloemschikking en Adventslied

Kindermoment en kinderlied

Schriftlezing O.T.: Jesaja 9: 1-6 [NBV 21]

Zingen: Lied 435: 1 en 3

Schriftlezing N.T.: Lucas 1: 67-79 [NBV21]

Zingen: Lied 444

Verkondiging

Zingen: Lied 441: 1,9,10

Filmpje met gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Dienst der gebeden

Collecten

Slotlied:  Lied 466: 2,3,5,6 en 7

Zegen

Orgelspel