Orde van dienst zondag 18 april 2021.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 18 april 2021 om 9.30 uur.

3e zondag van Pasen

Kleur wit.

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger Prop. Rene Coster uit Witharen

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Erik Bakhuis

Lectrice Tiny Jansen

Koster: Jan Dijk

Kerkrentmeester Harjan van de Linde

Kindermoment: Margret Hallink

Keuze van de kerkganger: Lisa Neef en Jenneke van Doesburg

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: LB 283 ‘In de veelheid van geluiden’

Belofte en groet

(Bericht van overlijden)

Gebed

Inleiding op de dienst

Kindermoment

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Schriftlezing: Micha 4:1-8

Orgelspel

Verkondiging

Orgelspel

Keuze van de kerkganger

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Collectemoment

Slotlied: LB 415 ‘Zegen ons Algoede’

Zegen