Orde van dienst zondag 16 juni 2024 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 16 juni 2024 om 09.30 uur

Schriftlezing: Handelingen 6:1-7

In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer

(lopende viering)

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Beamist: Erik Bakhuis

Organist: Gerrit Dogger

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 92: 1 en 2 – Waarlijk, dit is rechtvaardig 

Bemoediging, groet en gebed  

Zingen: Lied  273: 1 en 4 – Loof God, die zegent al wat leeft

Dienst van het Woord

Gebed

Kindermoment met kinderlied

Schriftlezing: Handelingen 6 vers 1 t/m 7 in het Nederlands en Oekraïens

Zingen: Lied 339a – U komt de lof toe, U het gezang

Uitleg en prediking

Zingen: lied 385, alle verzen – De tafel van samen

Viering van de maaltijd van de Heer

Nodiging

Tafelgebed: de gesproken tekst van Lied 403e

Het Onze Vader

 Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

Zingen: Lied 41 vers 1 en 3 – Brood, hier gedeeld om het leven

uit de bundel ‘Liederen en gebeden uit Iona’ (Schotland)

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden

Inzameling van de gaven – orgelspel

Heenzending en zegen

Slotlied, staande: Lied 1 (alle verzen) – Aan U, Vader alle glorie

uit de bundel ‘Het liefste lied van overzee’

op de melodie van Lied 103c – Loof de Koning, heel mijn wezen

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen ( = lied 431c)

Orgelspel