Orde van dienst zondag 15 november 2020 om 10.00 uur

Protestantse Gemeente Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 15 november 2020 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 9e zondag van de herfst

Schriftlezingen: Ezechiël 34: 11-22 + Matteüs 25:31-46

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Jenneke van Doesburg

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Henk Lammers

Kerkrentmeester: Arjen Stirtjan 

Koster: Hendrik Grondman

Kindermoment: Monique Stirtjan en Marloes Martens

Lectrice: Ria Schuurman

Keuze van de kerkganger: Jenneke van Doesburg en Lisah Neef 

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 98: 1 en 4 ‘Zing een nieuw lied voor God de HERE’

Belofte en groet

Bericht van overlijden

Lied: lied 743: 1,2 en 6 ‘Er is een land van louter licht’

Gebed om ontferming

Orgelspel (melodie lied 748:5 ‘Heer Jezus, ach wat duurt het lang’)

Kindermoment: filmpje en lied (‘Samen’ van Elly en Rikkert)

Ezechiël 34: 11-22
Orgelspel (melodie Psalm 23 vers 1)
Matteüs 25:31-46

Orgelspel (melodie lied 339a ‘U komt de lof toe’)

Uitleg en prediking

Orgelspel (melodie van Psalm 23c ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’)

De keuze van de kerkganger: interview en lied

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Sheet met bestemming van de collectes

Slotlied: lied 838: 1 en 4 ‘O Grote God die liefde zijt’

Zegen

Orgelspel