Orde van dienst zondag 15 mei 2022

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom:

Welkom in onze kerk.

Moge de vrede van God met u zijn.

Ласкаво просимо в нашу церкву

Мир Божий нехай буде з вами!

zondag 15 mei 2022

Kerkelijk jaar: 5e zondag van Pasen

Schriftlezing: Ruth 1:1-19a

Kerntekst is de belijdenis van Ruth:

‘uw God is mijn God’ (Ruth 1:16)

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Diaken: Jan Hendriks

Koster: Hendrik Grondman

Team van Bijstand: Erik Kleinlugtebeld en Hendrik Grondman

Beamist: Arno Zandman

Kindermoment: Elly Wouda

Lector: Henry Krijt

M.m.v. muziekkorps KNA

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

KNA speelt voor de dienst

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 98 vers 1 Zing een nieuw lied voor God de HERE

Stil gebed, bemoediging, genadeverkondiging en groet

Verootmoediging en leefregel

Zingen: = lied 103c: 1 en 3 Loof de Koning, heel mijn wezen

Gebed

Schriftlezing: Ruth 1:1-19 uit de NBV

Eerst in het Nederlands vervolgens in het Oekraïens

Zingen: lied 912 vers 1 en 6 Neem mijn leven laat het Heer

Kindermoment en kinderlied

Uitleg en prediking

Lied van Ruth – My Land Is Jou Land, van Stef Bos

Het gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Gaven

Slotlied, lied 969: 1 en 4 In Christus is noch west noch oost,

Zegen met gesproken Amen

KNA speelt na de dienst