Orde van dienst zondag 14 november 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 14 november 2021 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 9e zondag van de herfst

Schriftlezingen: 2 Koningen 12:5-17 en Marcus 12:41-44

In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Michiel Huisman

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Koster: Erik Kleinlugtebeld

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Arno Zandman

Lectrice: Tiny Jansen

Kindermoment: Jenneke van Doesburg

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Psalm 100 vers 1 en 3 ‘Juich Gode toe, bazuin en zing’

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed, woord van vergeving en leefregel

Lied 834 vers 1 en 2 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!’

Kindermoment

Kinderlied

Gebed

Schriftlezing: 2 Koningen 12:5-17

Zingen: Psalm 116: 1 en 8 ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’

Schriftlezing: Marcus 12:41-44

Zingen: Lied 339a ‘U komt de lof toe’

Uitleg en prediking

Orgelspel

Viering van de maaltijd van de Heer

Gebeden

Aandacht voor hoe u uw gaven kunt geven

Slotlied: ‘Aan U, Vader, alle glorie’, lied 1

uit de bundel ‘Het liefste lied van overzee’

Zegen

Orgelspel