Orde van dienst zondag 14 mei 2023 om 9.30 uur

Om te beginnen

Orgelspel, welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 66 vers 1 en 2 – Breek, aarde, uit in jubelzangen,

Belofte en groet

Gebed van toenadering en woord van vergeving en leefregel

Zingen: Lied 834 vers 1, 2 en 3 – Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!

Dienst van het Woord

Gebed

Kindermoment met kinderlied

Schriftlezing: Openbaring 2:1-7

Zingen: lied 670 vers 1, 6 en 7 – Kom Schepper God, o heilige Geest

Uitleg en prediking

Zingen: lied 885 vers 1, refrein, vers 2 en refrein  – Groot is uw trouw.

Dienst van gebeden en gaven

We luisteren naar het gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV 2021)

Inzameling van de gaven

Heenzending en zegen

Zingen: Lied 315 vers 1 en 2 – Heb dank, o God van alle leven

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen ( = lied 431c)

Orgelspel