Orde van dienst zondag 14 maart 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 14 maart 2021 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 4e zondag van de Veertigdagentijd

Schriftlezing: Johannes 6:1-15

Thema:

Stemmen: wie steun jij en wat breng jij in?

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Arnold Schottert

Koster: Hendrik Grondman

Kindermoment: Jenneke van Doesburg

Keuze van de kerkganger: Lisa Neef en Jenneke van Doesburg

Lectrice: Margret Hallink

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 122 vers 1

Votum en groet

Gebed om ontferming

Lied 536 vers 1, 2 en 3 ‘Alles wat over ons geschreven is’

Over deze dienst

Kindermoment: n.a.v. Lucas 8:40-56, over het dochtertje van Jaïrus

Kinderlied: lied 840 ‘Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom’

Gebed

Schriftlezing: Johannes 6:1-15

Orgelspel: de melodie van lied 339a

Uitleg en prediking

Meditatief orgelspel

Keuze van de kerkganger:

1. Interview

2. luisteren naar de keuze van de kerkganger

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Aandacht voor n de collectes

Slotlied: ‘Christus, machtig zegevierend’

Lied 9 vers 1,2, 3 en 5 uit ‘Het liefste lied van overzee I’,

tekst van Sytse de Vries, melodie van John Barnard

Zegen en gesproken Amen

Orgelspel