Orde van dienst zondag 14 februari 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 14 februari 2021 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 6e zondag na Epifanie

Schriftlezing: Spreuken 15:27- 16:9

Thema, de spreuk van vers 9:

Een mens stippelt zijn weg uit,

de HEER bepaalt de richting die hij gaat.

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst/kerkrentmeester: Erik Horsman

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Arnold Schottert

Koster: Hendrik Grondman

Kindermoment: Veroniek Horsman en Marloes Martens

Lectrice: Bertha Manenschijn

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 31: 1, 4, 6 en 13 ‘Op U vertrouw ik, HEER der heren’

Belofte en groet

Bericht van overlijden

Orgelspel, melodie van ‘Vaste rots van mijn behoud’

Gebed om ontferming

Loflied: lied 885:1 en 2  ‘Groot is uw trouw, o Heer’

Kindermoment: vertelling en kinderlied

Gebed

Schriftlezing: Spreuken 15:27- 16:9

Orgelspel, melodie lied 339a ‘U komt de lof toe,’

Uitleg en prediking

Orgelspel

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Sheet met bestemming van de collectes

Lied 904: 1, 3 en 5  ‘Beveel gerust uw wegen’

Zegen

Orgelspel