Orde van dienst zondag 13 september 2020 Startdienst.

Protestantse Gemeente Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 13 september 2020 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 13e zondag van de zomer

Schriftlezing: Lucas 12:25-37

Thema: Het goede leven, bloeien in Gods licht

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Arjan Stirtjan

Kindermoment: Leon Eigenhuis

Lectrice: Tiny Jansen

Koster: Gerrit Tempert

Beamist: Arno Zandman

Organist: Nico Aalberts

Voorganger: Leon Eigenhuis

Interview en quizmistress: Jenneke van Doesburg

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 100 ‘Juich Gode toe, bazuin en zing’

Belofte en groet

Gebed om ontferming

Orgelspel

Over deze dienst

Kindermoment met kinderlied

Gebed

Schriftlezingen: Lucas 12:25-37

Orgelspel

Overdenking

Orgelspel

De K van de K: de keuze van de kerkganger

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Sheet met bestemming van de collectes

Lied 1014 ‘Geef vrede door van hand tot hand’

Zegen

Quiz

Koffiedrinken in de tuin van De Schakel