Orde van dienst zondag 13 maart 2022

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 13 maart 2022 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 2e zondag in de Veertigdagentijd

Schriftlezing: Lezen: Johannes 12: 20-33 …over de graankorrel…

Thema: Sterven om te leven.

Medewerkers aan deze dienst:

Voorganger da. P. Eigenhuis- de Kool

Ambtsdrager van dienst Ineke Linthorst

Kerkrentmeester Klaas Brouwer

Diaken Ina Kleinjan

Lectrice Ria Schuurman

Kindermoment Jenneke van Doesburg

Koster Gerrit Dankelman

Organist Lydia Volkerink

Beamist Erik Bakhuis

Orde van dienst:

Welkom en mededelingen

Intochtspsalm psalm 25a Mijn ogen zijn gevestigd

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Zingen: NLB 713;1,2 Wij moeten Gode zingen

Kindermoment

RONDOM HET WOORD

Gebed van de zondag

Lezen: Johannes 12: 20-33 …over de graankorrel…

Zingen: NLB 767 De toekomst van de Heer is daar: 1,5,6,7

Overdenking “Sterven om te leven.

Zingen NLB 286 Waar de mensen dwalen in het donker.

RONDOM GEBEDEN EN GAVEN

Bidden voor Oekraïne:

Dank en voorbeden, stil gebed, Onze vader

Aandacht voor de gaven

Zingen : gezang 418 God, schenk ons de kracht

Zending en zegen 

Amen ( 3x gezongen)