Orde van dienst zondag 13 februari 2022

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 13 februari 2022 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 6e zondag na Epifanie

Epifanie = verschijning van de Heer (aan de wijzen uit het Oosten)

Schriftlezingen: Psalm 121 [NBV] en Marcus 10, 32-34 [NBV]

Liturgische kleur: groen

Medewerkers aan deze dienst:

Voorganger ds. T Nieuwenhuis uit Den Ham

Ambtdrager van dienst/Kerkrentmeester Arjan Stirtjan

Diaken Ina Grondman

Lectrice Ria Schuurman

Kindermoment Elly Wouda

Koster Gerrit Dankelman

Pianist Nico Aalberts

Beamist Arnold Schottert

Keuze van de Voorganger ds. T. Nieuwenhuis

Orde van dienst

Pianospel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied:  Psalm 122

Votum en groet

Gebed om ontferming

Glorialied: Psalm 150

Inleiding op het vervolg van de dienst

Kindermoment

Gebed om verlichting door de Geest

Schriftlezing O.T: Psalm 121 [NBV] door lectrice

Zingen lied: 801: 1,6,7

Schriftlezing N.T.: Marcus 10, 32-34 (NBV) door lectrice

Zingen: Lied 799: 1,2,3,6

Verkondiging

Pianospel

Zingen: Lied 802: 1,4,5

Keuze van de Kerk- en voorganger: Johnny Cash – I am a pilgrim

Dienst der gebeden

Collecten

Slotlied: Lied 823: 2 en 5

Zegen

Pianospel