Orde van Dienst zondag 13 december 2020

Protestantse Gemeente Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 13 december 2020 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 3e zondag van de Advent

Schriftlezingen: Jesaja 65:17-25 + Filippenzen 4:4-9

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Gerrit Grefelman

Kerkrentmeester: Harjen van der Linde 

Koster: Gerrit Tempert

Kindermoment: Gertiene Dekker, Marloes Martens, Monique Meeskes

Lector: Henk Pouw

Keuze van de kerkganger: Jenneke van Doesburg en Lisah Neef 

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Lied 441: 1, 2, 7  ‘Hoe zal ik U ontvangen, wat wordt mijn eerste groet?’

Belofte en groet

Bericht van overlijden

Orgelspel (melodie Lied 731:2 ‘Zij raken niet vergeten die over zijn gegaan‘)

Gebed om ontferming

Orgelspel (melodie lied 443:1 ‘Kom tot ons, de wereld wacht’)

Kindermoment: het adventsproject ‘Het beste nieuws’

Gebed

Jesaja 65:17-25

Orgelspel (melodie Psalm 126:2 ‘Gij hebt, o HEER, ons bijgestaan’)
Filippenzen 4:4-9

Orgelspel (melodie lied 339a ‘U komt de lof toe’)

Uitleg en prediking

Orgelspel

De keuze van de kerkganger: interview en lied

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Sheet met bestemming van de collectes

Slotlied: lied 440: 1, 2 en 4 ‘Ga, stillen in den lande’

Zegen

Orgelspel