Orde van dienst zondag 12 juni 2022

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom

Welkom in onze kerk.

Moge de vrede van God met u zijn.

Ласкаво просимо в нашу церкву

Мир Божий нехай буде з вами!

zondag 12 juni 2022

Kerkelijk jaar: 1e zondag na Pinksteren, zondag Drie-eenheid

Schriftlezing: Ruth 3:1-14a

Thema: Schuilen onder de vleugels van God (naar Ruth 2:12 en 3:9)

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Kerkrentmeester: Erik Horsman

Diaken: Jan Hendriks

Koster: Erik Kleinlugtebeld

Team van Bijstand: Erik Kleinlugtebeld en Bert Stoeten

Beamist: Erik Bakhuis

Kindernevendienst: Hetty Pouw, Maud Kleinlugtebeld en Danielle Pouw

Lectrice: Ria Schuurman

Lector: Igor Hotovkin

Organist: Nico Aalberts

Voorganger: Leon Eigenhuis 

Orde van dienst

Orgelspel

Zingen: Psalm 139 vers 1 en 14         HEER, die mij kent zoals ik ben

Welkom en mededelingen

Stil gebed, bemoediging en groet

Bericht van overlijden

Verootmoediging, genadeverkondiging en leefregel

Zingen: Lied 886 Abba, Vader (in het Nederlands en Engels)

Praatje met de kinderen waarna ze aan de Bergzondag beginnen

Gebed bij het begin van de dienst van het Woord 

Ruth 3:1-14a in het Nederlands en Oekraïens

Zingen: lied 868 vers 1 en 2 Lof zij de Heer in het Nederlands en Oekraïens

Uitleg en prediking

Zingen: Lied 91a, vers 1, 2 en 3         Wie in de schaduw Gods mag wonen

Het gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Gaven

Zingen: Lied 704, vers 1 en 2 Dank, dank nu allen God, in het Nederlands en Oekraïens

Zegen met het gezongen Amen

Orgelspel