Orde van dienst zondag 12 december 2021 3e advent

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 12 december 2021 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 3e zondag van de Advent

Liturgische kleur: paars

Schriftlezingen: Micha 5:1-4a en Lucas 1,39-56

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager – kerkrentmeester: Arjan Stirtjan

Koster: Gerrit Dankelman

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Arnold Schottert

Lectrice: Ineke Linthorst

Aansteken kaarsen: Juul, Magali en Sanne 

Kindermoment: Danielle Pouw, Rinske Vos en Monique Stirtjan

Liturgische schikking: Elly Wouda en Ineke Linthorst

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 441: 1 en 5 Hoe zal ik U ontvangen

Stil gebed, bemoediging en groet

Verootmoediging, woord van vergeving en leefregel

Lied 442:1 ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’.

Aandacht voor de liturgische schikking

Het aansteken van drie adventskaarsen door de kinderen

Verhaal voor de kinderen

Toelichting op de uitdaging ‘Toeleven naar Kerst’

Lied: ‘Advent is kijken naar wat komt’

Gebed

Schriftlezingen: Micha 5:1-4a en Lucas 1,39-56

(lezing uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 = NBV21, tekst bijgevoegd)

Zingen: lied 464: 5 en 6 ‘Maria wordt verheugd begroet’

Uitleg en prediking

Zingen: lied 157a  ‘Mijn ziel maakt groot de Heer’ (de lofzang van Maria)

Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader

Aandacht voor de gaven

Lied 439: 1 en 4 ‘Verwacht de komst des Heren’

Zegen en het gezongen Amen

Orgelspel