Orde van dienst zondag 11 juli 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 11  juli 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 6e zondag van de zomer

Schriftlezing: Eerste lezing: Jes.52:1-6      nbv

         Tweede lezing: Ef.1:1-14      nbv

          Derde lezing: Mark.6:6b-13  nbv

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: Ds. P. van Veen uit Harderwijk

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Kerkrentmeester: Arjan Stirtjan

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Arnold Schottert

Koster: Gerrit Dankelman

Lectrice: Margret Hallink

Kindermoment Margret Hallink

Orde van dienst

Afkondigingen

Introïtus Ps.84:4

Persoonlijk gebed

Votum en groet

Drempelgebed (staande)

Zingen: Klein Gloria Lied 195 (staande)

Kyriëgebed

Zingen: Lied 305 Couplet 1 en 3 gemeente, Couplet 2 Henk W. Pol solo

Kindermoment – vertelling – kinderlied

Gebed

Eerste lezing: Jes.52:1-6 NBV

Tweede lezing: Ef.1:1-14 NBV

Zingen: Lied 117a

Derde lezing: Mark.6:6b-13

Zingen: Lied 339a

Verkondiging – Thema: REIS LICHT

Zingen: Lied 416 Gezongen door Henk W. Pol

Gebed

Zingen: Lied 807:1, 5 en 6

Zegen