Orde van dienst zondag 11 april 2021.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 11april 2021 om 09.30 uur.

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Erik Horsman

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Gerrit Grefelman

Koster: Gerrit Dankelman

Kindermoment: Elly Wouda

Keuze van de kerkganger: Lisa Neef en Jenneke van Doesburg

Lectrice: Ria Schuurman

Voorganger: Georg Naber

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Lied: Psalm 81 – vers 1, 2 en 9

Votum en groet

Gebed

Lied: Psalm 75 – vers 1 en vers 7

Korte inleiding over de dienst

Kindermoment

Kinderlied

Gebed

SCHRIFTLEZING: Johannes 19.24-31

Orgelspel

Verkondiging

Orgelspel

10 APRIL 1945 – BEVRIJDINGSDAG LEMELE – door Dhr. ADRI POUWLIED BIJ DE HERDENKING (luisteren via de beamer):

“Wilt heden nu treden voor God, den Here”…

Keuze van de kerkganger

Dankgebed / voorbeden/ stil gebed / Onze Vader

Collectemoment

Lied: 216

 Zegen                                                                  

Orgelspel