Orde van dienst zondag 10 oktober 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 10 oktober 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 4e zondag van de herfst.

Kleur groen.

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: Ds. T. Nieuwenhuis uit Den Ham                               

Ambtsdrager van dienst: Arjan Stirtjan

Kerkrentmeester: Arjan Stirtjan

Koster: Hendrik Grondman

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Arno Zandman

Lectrice: Ria Schuurman

Kindernevendienst: Jenneke va Doesburg

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm118: 1 en 8

Votum en groet

Gebed om ontferming

Glorialied: 971: 1 en 2

Inleiding op het vervolg van de dienst

Kindermoment

Gebed om verlichting door de Geest

Schriftlezing O.T.: Genesis 28, 16-22 en I Sam. 7, 10-12 [NBV]

Schriftlezing N.T.: I Petrus 2, 1-10 [NBV]

Orgelspel

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 911:1

Dienst der gebeden

Collecten

Slotlied: Lied 655: 1 en 5

Zegen