Orde van dienst zondag 10 juli 2022

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in onze kerk.

Moge de vrede van God met u zijn.

zondag 10 juli 2022

Kerkelijk jaar: 4e zondag van de zomer

Schriftlezing: 1e Schriftlezing – 1 Corinthiërs 13 uit de NBV

2e Schriftlezing – Lucas 10:23-37 uit de NBV

Thema: “Wat is het belangrijkste gebod?”

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: dhr. J.Smit uit Dedemsvaart

Ambtsdrager van dienst: Erik Horsman

Kerkrentmeester: Erik Horsman

Diaken: Jan Hendriks

Koster: Erik Kleinlugtebeld

Team van Bijstand: Erik Kleinlugtebeld en Bert Stoeten

Beamist: Gerrit Grefelman

Kindernevendienst: Jenneke van Doesburg

Lectrice: Margret Hallink

Organist: Nico Aalberts

Orde van dienst

Orgelspel en welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst

Zingen – Psalm 84:1 en 3 ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,…’

Bemoediging en groet

Verootmoediging, Genadeverkondiging en Leefregel

Zingen–Lied 320:1 t/m 4 “”Wie oren om te horen heeft

Gebed bij de opening van Het Woord

Kindermoment

1e Schriftlezing – 1 Corinthiërs 13 uit de NBV

Zingen: Lied 791:1,2,3,4 “Liefde eenmaal uitgesproken”

2e Schriftlezing – Lucas 10:23-37 uit de NBV

Zingen – Lied 315:1,2 en 3 “Heb dank, o Gods van alle leven” 

Overdenking – Thema: “Wat is het belangrijkste gebod?”

Orgelspel

Zingen–Lied 837: 1 t/m 4 “Iedereen zoekt U, jong of oud”

Dienst van de gebeden, dit wordt voorafgegaan door het Onze Vader in het Oekraïens.

Inzameling van de gaven

Zingen – Lied 425 “Vervuld van Uw zegen”

Zegenbede

Orgelspel