Orde van dienst zondag 10 januari 2021

Protestantse Gemeente Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele op zondag 10 januari 2021

om 10.00 uur.

Voorganger prop. René Coster

Ambtsdrager van dienst  Elly Wouda

Lectrice Margret Hallink

Kerkrentmeester Harjan vd Linde

Organist Nico Aalberts

Koster  Gerrit Tempert

Beamist  Erik Bakhuis

Kindermoment

 Keuze vd kerkganger  Jenneke v Doesburg en Lisah Neef

Orde van dienst 10-01-2021

Orgelspel

Welkom

Zingen: Lied 27 ‘Mijn licht, mijn heil is Hij’

Belofte en groet

(Bericht van overlijden)

Gebed

Inleiding op de dienst

Kindermoment

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Schriftlezing: Filippenzen 3:3-11

Orgelspel

Verkondiging

Orgelspel

Keuze van de kerkganger

            Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Collectemoment

Slotlied: Lied 936 ‘Luister naar de wind’

Zegen

Orgelspel