Orde van dienst zondag 10 april 2022 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 10 april 2022 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: Palmzondag, 6e zondag in de Veertigdagentijd

Schriftlezingen: Zacharia 9:9+10 en Johannes 12:12-19

Kernvers is Johannes 12 vers 15: ‘Vrees niet,

vrouwe Sion, je koning is in aantocht, en Hij zit op een ezelsveulen’.

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Diaken: Ina Kleinjan

Kerkrentmeester: Erik Horsman

Koster: Erik Kleinlugtenbeld

Beamist: Gerrit Grefelman

Kindernevendienst: Monique Stirtjan en Maud Kleinlugtebeld

Lector: Henry Krijt

Organist: Nico Aalberts

M.m.v. accordeonvereniging Accordeola

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Voor de dienst speelt Accordeola Adagio in G-moll van Tomaso Albinoni

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 90a vers 1 en 2   ‘O God, die droeg ons voorgeslacht’

(beide verzen in het Nederlands en Engels)

Stil gebed, bemoediging en groet

(bemoediging en groet zijn in het Oekraïens op scherm te zien)

Gebed om ontferming

Zingen: lied 886          ‘Abba, Vader, U alleen,’

(in het Nederlands en Engels)

Accordeola speelt ‘Can you feel the Love tonight’ uit The Lion King

(tijdens het luisteren kijken we naar 5 foto ‘s)

Kinderen gaan naar kindernevendienst

Gebed

Schriftlezingen: Zacharia 9:9 en 10 en Johannes 12:12-19

Zingen: Psalm 118 vers 9       ‘Dit is de dag, doe God deed rijzen,’

Uitleg en prediking

Aaccordeola speelt Air van J.S. Bach

Optocht – de optocht van de kinderen met de palmpaasstokken

waarbij we lied 555 ‘Dans en zing’ o.l.v. Accordeola zingen

Filmpje – filmpje met het Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Aandacht voor de collecten

Accordeola speelt Memory van A.L Webber uit de musiacl Cats.

(tijdens het luisteren kijken we nogmaals naar de 5 foto ‘s)

Slotlied, staande:  lied 708 vers 1, 6 en 15    ’Wilhelmus van Nassouwe’

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen (=lied 431c) en orgelspel