Orde van dienst zondag 1 mei 2022 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 1 mei 2022 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 3e zondag van Pasen

Schriftlezingen: Psalm 35:1-4 + 22-28 en Johannes 20:19-30

Kernmoment is de belijdenis van Tomas:

‘Mijn Heer, mijn God’ (= citaat van Psalm 35:23)

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Jenneke van Doesburg

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Diaken: Ina Grondman

  Team van Bijstand Hendrik Grondman en Erik Immink

Koster: Gerrit Tempert

Beamist: Arnold Schottert

Kindermoment: Elly Wouda

Lectrice: Margret Hallink

Organist: Nico Aalberts

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 33 vers 8   Wij wachten stil op Gods ontferming

(in het Nederlands en Engels)

Bemoediging en groet

(beide in het Nederlands en Oekraïens op scherm te zien)

Verootmoediging, genadeverkondiging en leefregel

Zingen: Lied 836 vers 1 O Heer die onze Vader zijt

(in het Nederlands en Engels)

Gebed

Kindermoment

Lied voor de kinderen

Schriftlezing: Psalm 35:1-4 + 22-28 uit NBV21

Zingen: Lied 338b Halleluja

Schriftlezing: Johannes 20:19-30 uit NBV21

Zingen: Lied 339a U komt de lof toe

Uitleg en prediking

Zingen: Lied 756  vers 1, 4 en 6 Laat komen, Heer, uw rijk,

(Vers 1 en 4 in het Nederlands en Engels)

Gezongen gebed voor Oekraïne in het Oekraïens 

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Filmpje met het gezongen Onze Vader in het Oekraïens en de Zandtekenaar

Inzameling van de gaven

Slotlied, staande:  lied 871 vers 1 en 4 Jezus zal heersen waar de zon

(vers 4 in Nederlands en Engels)  

Zegen en gesproken Amen

(in het Nederlands en Oekraïens op scherm te zien)

Zingen: lied 708 vers 1 en 6 Wilhelmus van Nassouwe

(i.v.m. Koningsdag en 4 en 5 mei)

Orgelspel