Orde van dienst zondag 1 augustus 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 1 augustus 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 7e zondag van de zomer

Schriftlezingen:

Psalm 104:1-15 en Johannes 6:16-21

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Michiel Huisman

Kerkrentmeester en koster: Erik Horsman

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Henk Lammers

Lectrice: Tiny Jansen

Kindermoment: Elly Wouda

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Psalm 100 vers 1 en 2: ‘Juich Gode toe, bazuin en zing’

Belofte, groet en gebed

Kindermoment

Schriftlezing: Psalm 104:1-15

Zingen: lied 338b ‘Halleluja’

Schriftlezing: Johannes 6: 16-21

Zingen: lied 339a ‘U komt de lof toe’

Uitleg en prediking

Orgelspel

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV2021)

Aandacht voor hoe u uw gaven kunt geven

Slotlied: lied 103c vers 1 en 2 ‘Loof de koning, heel mijn wezen’

Zegen

Orgelspel