Orde van dienst zaterdag 25 december 2021 1e Kerstdag

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele op kerstmorgen

zaterdag 25 december 2021 om 10.00 uur

Liturgische kleur: wit

Schriftlezingen:  Jesaja 52:7-10, Titus 3:4-7 en Johannes 1,1-14

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Erik Horsman

Koster: Erik Kleinlugtebeld

Beamist en techniek: Gerrit Grefelman

Lector: Henk Pouw

M.m.v. muziekkorps KNA

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Welkom

Gezang 138: 1 en 2 Komt allen tezamen

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Gezang 140: 1 en 3 Prijs de Heer die herders prijzen

Liturgische schikking

Gebed

Schriftlezingen:

Jesaja 52:7-10 en Johannes 1:1-14 uit NBV21

Gezang 146: 1, 2 en 3 Dit is de dag , die God ons schenkt

Schriftlezing: Titus 3:4-7 uit NBV21

Gezang 145: 1 en 2 Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer

Uitleg en prediking

Gezang 135: 1 en 2 Hoor, de englen zingen de eer

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader (NBV21)

Aandacht voor de gaven

Zegen

Zingen: Ere zij God

We wish you a merry Christmas door KNA