Orde van dienst kerstmorgen 25 december om 10.00 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op vrijdagmorgen 25 december 2020 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: Kerstmorgen, 1e kerstdag

Schriftlezingen: Johannes 1:1-5 en 14 en Lucas 2:14-20

Thema: In goede handen

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Arjan Stirtjan

Koster: Gerrit Tempert

Lectrice: Tiny Jansen

Kindermoment: Elly Wouda

Lucas: Jenneke van Doesburg

Jozef: Henk Pouw

Herder: Bas Tempert

Opnames interviews: Lisah Neef

Beelden en teksten bij kerstliederen: Hendrie Arnold

Beamist: Henk Lammers

Organist: Gerrit Dogger

Trompettist: Henk Stoevelaar

Voorganger en teksten interviews: Leon Eigenhuis

Kerstboom voor de kerk: Oranje Comité Lemele

Orde van dienst

Orgel- en trompetspel

Welkom en mededelingen

Lied 477: 1, 2 en 5      ‘Komt allen tezamen’

Belofte, groet en gebed om ontferming

Lied 487 ‘Eer zij God in onze dagen’

Gebed

Schriftlezing: Johannes 1:1-5 en 14

Gedicht: Het woord is vlees geworden – Karel Eykman

Kindermoment, met als lied voor de kinderen ‘wat hebben de os en de ezel gedacht?’

Over het thema ‘In goede handen’

Interview met Jozef

Lied 487: 1 en 4 ‘Komt, verwondert u hier, mensen’

Overdenking ‘In goede handen’

Orgel-  en trompetspel

Interview met een herder

Lied 484 ‘Go tell it on the mountains’

Als geloofsbelijdenis:

het lied ‘Ik wandel in gedachten in Gods geboortehuis’  (=  lied 480)

Orgel- en trompetspel

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Gaven

Slotlied: ‘Ere zij God’