Orde van dienst kerstavond 24 december 2020 om 22.00 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op donderdagavond 24 december 2020 om 22.00 uur

Kerkelijk jaar: Kerstavond

Schriftlezingen: Jesaja 9:1-6, Lucas 2:1-7 en 8-14

Thema: Voor vrede geschapen

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst en Lucas: Jenneke van Doesburg

Kerkrentmeester: Arjan Stirtjan

Koster: Wim Grondman

Lectrice: Margret Hallink

Maria: Greet Scholten

Engel Gabriël: Erik Kleinlugtebeld

Engel uit het hemelse koor: Bas ’t Hart

Journalist: Erik Horsman

Opnames filmpjes: Lisah Neef

Beelden en teksten bij kerstliederen: Hendrie Arnold

Beamist: Arno Zandman

Organist: Nico Aalberts

Voorganger en teksten interviews en sketch: Leon Eigenhuis

Kerstboom voor de kerk: Oranje Comité Lemele

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Lied 477: 1, 2 en 5      ‘Komt allen tezamen’

Belofte (Onze hulp), groet en gebed

Schriftlezing: Jesaja 9:1-6

Orgelspel

Over deze dienst

Interview met Maria

Lied 483: 1, 2 en3       ‘Stille nacht, heilige nacht’

Interview met de engel Gabriël

Lied 487: 1, 2 en 3      ‘Eer zij God in onze dagen’ YouTube

Engelenverhoor: een journalist ondervraagt een engel uit het hemelse koor

Orgelspel

Nawoord op interviews en sketch en inleiding op het kerstgedicht

Als geloofsbelijdenis de tekst van het lied

‘Hoort gij de englen zingen, een jong en machtig koor?’

Orgelspel: de organist speelt de melodie van lied 481 ‘Hoor de engelen zingen de eer’

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Gaven

Slotlied: ‘Ere zij God’

Zegen

Orgelspel