Orde van dienst Goede Vrijdag 2 april 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele op vrijdag 2 april 2021 om 19.30 uur

Kerkelijk jaar: Goede Vrijdag Liturgische kleur: rood

Schriftlezing: Lucas 23: 26-46

Lucas 23 vers 46a:

‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest’.

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Diaken: Jan Hendriks

Organist: Henk Dubbink

Beamist: Erik Bakhuis

Koster: Henk van der Veen

Lector: Henk Pouw

Liturgische schikking: Elly Wouda en Ineke Linthorst

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Psalm 31 vers 1 en 4

Belofte, groet en gebed

Liturgische schikking

Gedicht

Lied 558: 1, 6, 8 en 10

 Schriftlezing: Lucas 23: 26-46

De paaskaars wordt gedoofd

Korte stilte

Orgelspel

De paaskaars wordt de kerkzaal uitgedragen

Overdenking

Orgelspel

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

lied 590 vers 1, 2 en 5 ‘Nu valt de nacht”

Zegen

In stilte verlaten we de kerk