Orde van dienst donderdag 1 april 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op donderdag 1 april 2021 om 19.30 uur

Kerkelijk jaar: Witte Donderdag – Liturgische kleur: wit

Schriftlezing: Lucas 22: 7-27 uit de Nieuwe Bijbelvertaling

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Jenneke van Doesburg

Organist: Henk Dubbink

Beamist: Arnold Schottert

Koster: Henk van der Veen

Lectrice: Tiny Jansen

Liturgische schikking: Elly Wouda en Ineke Linthorst

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

 Orgelspel

Welkom

Psalm 67 vers 1 en 3

Belofte, groet en gebed

Liturgische schikking

Gedicht

Lied 547

Schriftlezing: Lucas 22: 7-27

Orgelspel: lied 339a

Overdenking

Orgelspel

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

 Slotlied:‘Christus, mijn Heer’, uit ‘Het liefste lied van overzee’

Zegen

Orgelspel