Orde van dienst 6 september 2020

Protestantse Gemeente Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 6 september 2020 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 12e zondag van de zomer

Schriftlezingen: Jesaja 42:1-4 en Matteüs 18:1-20

Thema: Gods kleinen

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Kindermoment: Elly Wouda

Lectrice: Bertha Manenschijn

Koster: Gerrit Dankelman

Beamist: Erik Bakhuis

Organist: Gerrit Dogger

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 149: 1, 2 en 3

Belofte en groet

Verootmoediging, bemoediging en lezing van de wet

Orgelspel

Over deze dienst

Kindermoment met kinderlied

Schriftlezingen: Jesaja 42:1-4 en Matteüs 18:1-20

Orgelspel

Overdenking

Orgelspel

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Sheet met bestemming van de collectes

Lied 838: 1 en 4 ‘O Grote God die liefde zijt’

Zegen

Orgelspel